Posted in Học Tập - Giáo dục

Đoạn trích Lẽ ghét thương

Đoạn trích “Lẽ ghét thương”, trích trong “Truyện Lục Vân Tiên” đã nói lên những tình cảm yêu ghét chân thành, rất phân minh và tấm lòng thương dân sâu sắc của Nguyễn Đình Chiểu. 

Continue Reading... Đoạn trích Lẽ ghét thương
Posted in Học Tập - Giáo dục

Bài dự thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 hay nhất (10 Bài Mẫu)

Bài dự thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 sẽ được nhận từ ngày 10.1-15.3.2023, đối tượng là học sinh Việt Nam từ 9-15 tuổi. Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (2023) có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình“.

Continue Reading... Bài dự thi viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 hay nhất (10 Bài Mẫu)
Posted in Học Tập - Giáo dục

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về một nét sinh hoạt thể hiện vẻ đẹp của con người và truyền thống văn hóa nơi em đang sống (19 Mẫu)

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về một nét sinh hoạt thể hiện vẻ đẹp của con người và truyền thống văn hóa nơi em đang sống với 19 bài mẫu hay nhất được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Continue Reading... Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về một nét sinh hoạt thể hiện vẻ đẹp của con người và truyền thống văn hóa nơi em đang sống (19 Mẫu)
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật Lí 8 Bài 14: Định luật về công – Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 14

Vật Lí 8 Bài 14: Định luật về công được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Vật Lí 8 Bài 14: Định luật về công – Giải bài tập SGK Vật Lí 8 Bài 14
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 31

Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Vật Lí 9 Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 31
Posted in Học Tập - Giáo dục

Hóa học 9 Bài 56: Ôn tập cuối năm – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 56

Hóa học 9 Bài 56: Ôn tập cuối năm được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Hóa học 9 Bài 56: Ôn tập cuối năm – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 56
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật lý 9 bài 7: Điện trở dây dẫn, Sự phụ thuộc của Điện trở vào Chiều dài dây dẫn –

Trong thực tế chúng ta thấy dây dẫn là một bộ phận quan trọng trong các mạch điện, và điện trở của dây dẫn ảnh hưởng tới dòng điện thể hiện ở định luật ôm. Vậy điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Continue Reading... Vật lý 9 bài 7: Điện trở dây dẫn, Sự phụ thuộc của Điện trở vào Chiều dài dây dẫn –
Posted in Học Tập - Giáo dục

Hóa học 9 Bài 36: Metan – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 36

Hóa học 9 Bài 36: Metan được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Hóa học 9 Bài 36: Metan – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 36
Posted in Học Tập - Giáo dục

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (toán…

Continue Reading... Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật lí 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 13

Vật lí 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Vật lí 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 13
Posted in Học Tập - Giáo dục

Hóa học 9 Bài 26: Clo – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 26

Hóa học 9 Bài 26: Clo được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Hóa học 9 Bài 26: Clo – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 26
Posted in Học Tập - Giáo dục

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó lớp 5 hay nhất (20 Mẫu)

Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó lớp 5 hay nhất bao gồm dàn ý cùng 20 bài văn mẫu do thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn sẽ giúp các em có thêm nhiều gợi ý mới lạ để hoàn thiện tốt bài tập làm văn của mình trở nên sinh động, phong phú nhất.

Continue Reading... Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó lớp 5 hay nhất (20 Mẫu)
Posted in Học Tập - Giáo dục

Hóa học 10 Bài 32: Hiđro sunfua – lưu huỳnh đioxit – lưu huỳnh trioxit – Giải bài tập SGK Hóa học 10 Bài 32

Hóa học 10 Bài 32: Hiđro sunfua – lưu huỳnh đioxit – lưu huỳnh trioxit được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Hóa học 10 Bài 32: Hiđro sunfua – lưu huỳnh đioxit – lưu huỳnh trioxit – Giải bài tập SGK Hóa học 10 Bài 32
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật lý 11 bài 5: Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường

Vật lý 11 bài 5: Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường. Thế năng WM của điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện tác dụng lên điện tích q. Thế năng WM vừa phụ thuộc điện trường tại M vừa phụ thuộc q.

Continue Reading... Vật lý 11 bài 5: Điện thế, Hiệu điện thế là gì? Công thức mối liên hệ giữa Hiệu điện thế và Cường độ Điện trường
Posted in Học Tập - Giáo dục

Tư tưởng và ý nghĩa phê phán trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Đề bài: Anh/chị hãy Tư tưởng và ý nghĩa phê phán trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ. Tư tưởng và ý…

Continue Reading... Tư tưởng và ý nghĩa phê phán trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật Lí 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 24

Vật Lí 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Vật Lí 9 Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 24
Posted in Học Tập - Giáo dục

Hóa 10 bài 21: Nhóm Halogen: Vị trí, Cấu hình electron, Cấu tạo phân tử, Sự biến đổi tính chất Vật lý, Hóa học của Halogen

Hóa 10 bài 21: Nhóm Halogen: Vị trí, Cấu hình electron, Cấu tạo phân tử, Sự biến đổi tính chất Vật lý, Hóa học của Halogen. Nhóm Halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Trong đó, Atatin không gặp trong tự nhiên, là nguyên tố phóng xạ.

Continue Reading... Hóa 10 bài 21: Nhóm Halogen: Vị trí, Cấu hình electron, Cấu tạo phân tử, Sự biến đổi tính chất Vật lý, Hóa học của Halogen
Posted in Học Tập - Giáo dục

Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26

Hóa học 8 Bài 26: Oxit được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Hóa học 8 Bài 26: Oxit – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 26
Posted in Học Tập - Giáo dục

Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 30

Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái được thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Continue Reading... Vật Lí 9 Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 30
Posted in Học Tập - Giáo dục

Viết đoạn văn ngắn tả cuốn sách của em trong đó có hình ảnh so sánh lớp 3 hay nhất (12 Mẫu)

Viết đoạn văn ngắn tả cuốn sách của em trong đó có hình ảnh so sánh lớp 3 bao gồm dàn ý chi tiết cùng 12 bài mẫu hay nhất do thầy cô trường Kiến Thức Vô Tận biên soạn sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em trau dồi vốn từ, củng cố kỹ năng viết để hoàn thiện tốt bài tập làm văn của mình.

Continue Reading... Viết đoạn văn ngắn tả cuốn sách của em trong đó có hình ảnh so sánh lớp 3 hay nhất (12 Mẫu)